Jak probíhají kurzy TSI?

Kurzy TSI jsou rozděleny do jednotlivých stupňů – TSI I, II, III.

Každý stupeň trvá 3 dny, možnost zopakování si naučeného je možnost na tzv. Refresh kurzech.

Pokračovací kurzy TSI jsou mimo jiné příjemné tím, že se účastníci již znají. Nejen mezi sebou, ale i s metodou TSI, kterou všichni nějakou dobu praktikují. Na sobě, rodině, přátelích, vlastně všech, kteří projevili chuť nechat se “otestovat”…

Co se na kurzech TSI naučíte?

  • - proč je důležitá souvislost a rovnováha mezi psychikou, trávením a pohybem.
  • - jak propojovat konec a začátek dráhy daného orgánu - jemně, prsty, bez tlaku.
  • - k vybranému orgánu přiřadíme vhodné vitamíny a minerály obsažené nejen ve výživě, ale i ve správně zvolených potravinových doplňcích
  • - testování a vhodnost dané potraviny, potravinového doplňku včetně jeho užití.
  • - meridiány a jejich přiřazení k orgánům
  • - orgánové hodiny
  • - jak okamžitě pomoci při stavech nehody, úrazu, šoku, traumatu
  • - provádět metodu vleže, vstoje, vsedě…
  • - vnímat souvislosti

………………….. a mnoho dalšího…..