Co je to TSI?

Jedná se o metodu, která vychází z kineziologie.

Chiropraktik Dr. John F. Thie  z Applied Kinesiology (aplikované kineziologie) předložil světu koncem šedesátých let srozumitelný elaborát, týkající se komunikace těla na nevědomé úrovni. Přesně tak, jak to známe z kineziologie. Pod názvem Touch for Health tuto metodu začal začátkem sedmdesátých let také vyučovat.

Měla za úkol:

  1. vyučovat laiky v zdravotní prevenci

  2. lékaře v diagnóze a terapii

A protože svět kolem nás se stále mění a my jsme vystaveni tlaku vnějšího a vnitřního světa stále intenzivněji, základ této metody zůstal a v praxi se neustále doplňoval. V současném 21. století vám můžeme předložit ucelenější metodu, která s kineziologie, tak jak ji charismatický Dr. John Thie vyučoval, vychází.

Doplněním této metody o poznatky z 20-ti leté terapeutické praxe Petra Pučelíka, souvislosti mezi jednotlivými orgány a jejich vlivem na psychiku, biomechaniku a biochemii vznikla metoda TSI - tělově svalová informace. A právě tuto metodu předkládá spolu se svou kolegyní, terapeutkou Dagmar Chmelířovou, široké veřejnosti formou kurzů a seminářů

Metoda patří k nejosvědčenějším a nejrozšířenějším kineziologickým systémům. Dá se lehce naučit a NEMÁ žádné vedlejší účinky.