TSI

TSI - Tělově svalové informace

Co to je TSI?

Jedná se o metodu, která vychází z kineziologie.

Chiropraktik Dr. John F. Thie  z Applied Kinesiology (aplikované kineziologie) předložil světu koncem šedesátých let srozumitelný elaborát, týkající se komunikace těla na nevědomé úrovni. Přesně tak, jak to známe z kineziologie. Pod názvem Touch for Health tuto metodu začal začátkem sedmdesátých let také vyučovat.

Pro koho je TSI určeno?

Velký potenciál má tato metoda v působení na malé děti, které vnímají energie mnohem citlivěji a díky správnému působení nechávají věci plynout a nezasahují do nich rozumově - tak jak to bohužel, činí dospělí.

Již děti předškolního věku mají nedostatek pohybu a ruku v ruce s přemírou sladkostí a mléčných výrobků se vkrádá základ pro obezitu, alergie, hyperaktivitu a jiná různá civilizační onemocnění.

Díky správnému vedení, můžeme říci i “správnému” seřízení metodou TSI si děti samy najdou směr a chuť se projevovat v tom, co je pro ně nejpřirozenější, a to je pohyb. Někteří dospělí na to, bohužel, vlivem vnějších okolností zapomněli. Ale to neznamená, že na to “zapomenou” i děti.

Takže, pokud jste učitelé, trenéři, maséři, terapeuti, rodiče, lékaři, psychologové - můžete tímto ohromným potenciálem, který TSI skýtá působit na své okolí. Očekávejte překvapivé zpětné vazby.

Metodou se nedá ublížit, jen vše vylepšit…

Jak probíhají semináře TSI?

Kurzy TSI jsou rozděleny do jednotlivých stupňů – TSI I, II, III.

Každý stupeň trvá 3 dny, možnost zopakování si naučeného je možnost na tzv. Refresh kurzech.

Pokračovací kurzy TSI jsou mimo jiné příjemné tím, že se účastníci již znají. Nejen mezi sebou, ale i s metodou TSI, kterou všichni nějakou dobu praktikují. Na sobě, rodině, přátelích, vlastně všech, kteří projevili chuť nechat se “otestovat”…

Co se na kurzech TSI naučíte?

  • proč je důležitá souvislost a rovnováha mezi psychikou, trávením a pohybem.
  • jak propojovat konec a začátek dráhy daného orgá Jemně, prsty, bez tlaku.
  • k vybranému orgánu přiřadíme vhodné vitamíny a minerály obsažené nejen ve výživě, ale i ve správně zvolených potravinových doplňcích
  • testovatování a vhodnost dané potraviny, potravinového doplňku včetně jeho užití.
  • meridiány a jejich přiřazení k orgánům
  • orgánové hodiny
  • jak okamžitě pomoci při stavech nehody, úrazu, šoku, traumatu
  • provádět metodu vleže, vstoje, vsedě…
  • vnímat souvislosti

... a mnoho dalšího…